Senin, 13 Oktober 2008

( U )


ubah ubah

uban uban

ubar bakar iwak baubar ikan bakar

ubur – ubur ubur – ubur

ubuy seruan semacam senang, pujian ubuy – ubuy langkarnya limbah babaju anyar amboi cantiknya setelah memakai baju baru

ucap ucap, bicara baucap berbicara maucapi urang mencerca orang, menjelek-jelekkan orang

ucir cecer maucir ayam bertelur tidak tetap tempatnya bahéra maucir berak ke sana – ke mari ( berhamburan )

ucus usus, babat

ucus ban dalam sepeda atau motor

udak aduk

udak mengerjakan unda lawas banar kada maudak erguci saya lama sekali tidak menatah erguci

udak ganggu jangan pang maudaki kananakan janganlah mengganggu anak – anak

udar gelut,gumul

udik desa, kampong, dusun

udik ketinggalan jaman, kampungan

udik tidak tahu tata kerama, tidak tahu sopan santun

udu wudu baudu berwudu banyu udu air wudu

ugay bongkar

ugut – ugut tidak berteman ( duduk ) kasiannya sidin tu ugut – ugut duduk serongan kawali pang kasian sekali beliau itu duduk sendirian temani lah

ungut termenung (sendiri)

uhu jelek nyawa tu nangay péntan pauhunya kamu itu nanglah mendapat nilai penjeleknya

ujan hujan

ujar katanya

ujung ujung susuri ujungnya telusuri ujungnya

ujung laba, keuntungan bajualan tu harus baujung tungay berdagang itu harus berlaba sayanglah

ujut ujud, nyata

ukang gigit baukang berkelahi saling gigit maukang pupu ayam menggigit paha ayam

ukara prakarsa, inisiatif

ukir ukir

ukup bau-bauan asap wangi baukup banyu kembang berharum-harum dengan uap air kembang baukup dupa wan menyan berharum-haruman dengan asap dupa dan kemenyan

ukur ukur

ulak pusaran air

ulama ulama

ulang ulang

ulangan ayam bertarung pura-pura kalah kemudian memukul balik

ulap manja, membuat orang selalu simpati kepadanya

ular ular

ular séndok cobra

ular sawa piton, sanca

ulas seprai, sarung ulas tilam seprai ulas bantal sarung bantal

ulat ulat

ulatih penganan dari beras ketan yang digoreng

ulir terjaga sesaat waktu tidur

ulu hulu

uluh-uluh lubang untuk memasukan tali pada celana

ulun hamba sahaya

ulur ulur mengulur benang, tali dan lain - lain

ulut olok

uma ibu

umat umat

umay kata seru sama artinya dengan aduhai, wahai

umehan cerewet dalam tawar- menawar

umbak ombak

umbut ujung batang yang masih muda (kelapa, pinang, rotan dll)

umih kupas, cabik pada dami nagka atau cempedak

umpal boros ikan waktu makan

umpama umpama

umpan umpan, makanan ( ikan, burung dan lain-lain )

umpat ikut, serta maumpati mengikuti uumpatan ikut-ikutan

umpimpah hompimpah

umum umum

umur umur,usia

uncit urutan yang terakhir

unda saya, aku (bila sesama usia atau kepada yang lebih muda)

undak menaikan layang - layang

undang udang

undang papay ebi

undas barang pilihan ( terbaik ) sebagai alat permainan seperti batu, kulit siput dan lain-lain.

undasnya dibanggakan, tokohnya di kampung tu nyawa tupang sudah undasnya di kampung itu kamulah yang paling hebat

unduh memetik habis buah di pohon

undur undur

ungah manja

ungal kutik kada baungal tidak berkutik, KO

ulangan ayam bertarung pura-pura kalah kemudian memukul balik

unggat pantat bergerak ke atas ke bawah

unggut angguk

ungkan pijat perut

ungkap ungkap, buka

ungkay keluarkan, menampakan

ungkit membuka rahasia

unja memberi rangsangan

unjat keraguan

unjun pancing

unjur duduk kaki diluruskan

unjut sudut, pelosok

u’ni panggilan untuk nenek

unta onta

untal telan

unting dibidik

unting tujuan

untuk angguk

untuk – untuk kue goreng dari tepung

untung untung

upah upah

upak kerupuk besar dari singkong

upang topang

upaw batal

upas polisi gamong

upih upih, kulit pelepah kelapa atau pinang

upung selodang kulit bunga kelapa atau pinang

uray urai

urak membuka lembaran

urang orang

urap urap

urat urat

uri uri, tembuni

uruk didik

urung ketupat yang masih kosong

urung kerumun

urus urus

urut pijat

usaha usaha

usiat wasiat

usul usul

utak otak

utan hutan

usung angkat beban bersama

utang > otang, hutang

uting sebilah, sebiji,sebuah

utas cincin

utawa atau

uwa paman

uwar kulit kayu yang direbus airnya untuk menguatkan kain

uyah garam

uyuh capek


Tidak ada komentar: