Senin, 13 Oktober 2008

( P )


pabatangan pedagang berperahu yang singgah dari lanting ke lanting

pacar inai ( daunnya ) untuk pemerah kuku

pacar pemerah kuku

pacar > gandak

pacat lintah

pacul lepas

padah memberi tahu, minta ijin

padan padan, membanding

padang sawah unda tulak ka padang saya pergi ke sawah

padang memenuhi daerah yang luas di sana rumbia padangnya di sana rumbia memenuhi daerah luas

padang daerah yang banyak memiliki padang iwak banyak ikannya, padang buaya banyak buayanya

padar menanak nasi lebih masak

padaringan tempat beras

padas pedas

padatuan ada hubungan dengan datu

padih pedih (luka)

paduli peduli, perduli

paédah arti, hasil kada bapaedah gawian nyawa tidak ada arti pekerjaan kamu

paér seret

pagar pagar

pagat putus

pagut peluk

paha paha

pahadangan sementara

pahadring musyawarah

pahalat pembatas

paham faham

pahang rasa tidak sedap

pahat pahat

paharatan sewaktu

pahuluan hulu sungai / udik

pahit pahit

pais iwak pepes

pais pisang kue pais dari pisang

pais gumbili kue pais ubi jalar

pais waluh kue pais dari labu

paja ikan diawetkan dengan garam

pajah padam

pajak pajak

pajal tertindik paling bawah

pajam pejam

pajar fajar

pakakas perkakas

pakacil paman

pakasam ikan diasamkan

pakasam (ungkapan ) jangan maungkai pakasam sorang jangan mengeluarkan aib sendiri

pakay pakai unda haratan mamakay baju saya sedang memakai baju

pakay untuk, buat baju ini pakay nyawa baju ini buat kamu

paksa paksa

paksi malayang motif burung terbang untuk hiasan mahkota

paku paku

paku tumbuhan sejemis pakis

pakucuran tempat membuang air ( ludah ) menyirih

pal kilometer ( ukuran jarak )

palak kepulan asap

palang palang

palar hemat, ambil, lumayan, kikir mamalar menghemat dipalar diambil palaran lumayan pamalar, mamalarakan kikir

palas selamatan bapalas menyelamati dipalas diselamati bapalas bidan selamatan sesudah putus tali pusat bayi bapalas darah menyelamati dengan darah

palih sebagian

palikat sarung laki-laki

paling putar haluan

paling sangat

palit cecah, tersentuh sayur palit ka sambal sayur cecah ke sambal tapalit gatahnya tersentuh getahnya

palita pelita,lampu

palkah palka

palang palang

palécok keseleo

palédangan bagian rumah untuk lalu lalang

palimbayan rangkaian kembang untuk dibawa pengantin

paludahan > pakucuran tempat membuang ludah

paluk peluk

paluy tokoh legenda dagelan

palung burung sawah seputar mulut warna merah lainnya hitam

pamali melanggar pantangan

paman saudara ayah / ibu

pamaruk makan kuat sehabis sakit sembuh dari sakit

pambakal pembekal, lurah

paménan bermain

pampan buntu

pampang tumpukan sampah dll. menyatu dipermukaan sungai

pampijit kutu busuk

pampudak bahan dari sagu dibung-kus daun seperti lemper

panah panah

panambayan permulaan

panang oom

panar warna kuning pada buah yang mau matang

panas panas

panat capek

panatu penatu

panay cobek

panaw panu

panca adu kuat lima jari tangan

pancar pancar, pencar

pancat jera pernah kalah

pancaw tinggi badannya, jangkung

panci panci

pancuh di jodoh-jodohkan teman

pandan pandan

pandal andalan

pandang pandang

panday pandai besi

pandayangan sumpah serapah bersifat ditujukan seperti pelacur/sundal

pandeng Ikat pinggang / sabuk

pandera bendera

pandit surut ( sungai )

pandu sama dengan pramuka

panduk tukar tambah

pandusta suka berdusta

panganten pengantin

panginangan tempat bahan menyirih

pantang pantang

pantun pantun

pantung karet mentah yang berbau

pangalah selalu mengalah, penyabar

pangeramput pendusta, pembohong

pangarasan keras kepala

pangapit jepitan

pangasit pelit

pangrasa perasaan

pangéncét penakut

pangenten pengantin

pangerak wakil kades

panggang panggang

panggar kasau penyanggah

pangkas potong bagian ujung

pangkat derajat orang

panggung panggung

pangkung memukul dengan kayu

panglima panglima

panjang panjang

pantang pantang

pantar sama, seimbang

pantas pantas

pantaw tinjau, ancang-ancang

pantay pantai

panting sirip tajam beracun pada ikan.

panting musik tradisional banjar

pantun pantun

papan papan

papuyu ikan batek

parasa perasaan

parak dekat

paraw parau

paregal perangai

parodan parutan kelapa

parut perut

patung patung

papahan ramuan

papak pukul

papak penuh

papakén sejenis durian

papan papan

papar berteriak nyaring

paparé pare (buah rasa pahit )

paparé kue dari ketan dan pudak

papas potong rata

papatén kelemahan, kelemahan orang

papay hambur

papikangan selangkang

papikat pemikat (uang, burung )

papilingan pelipis

papudak nama kue

papuyu nama ikan ( betok )

paraca sejenis ular air sungai

parada cat pewarna keemasan

paragam nama burung sejenis merpati

parah perah

parahatan sewaktu, sedang

parak dekat

param peram

paranah hubungan kekeluargaan

paranak lahir diparanakan dilahirkan paranakan rahim maranakakan melahirkan tasinggung paranakan kena singgung

parang parang

parang perang

parang maya santet parang maya barabuk santet dengan senjata rabukan racun atau bisa

parangay perangai, tabi’at,sifat

parapen tempat membakar dupa/kemenyan, mengusir nyamuk

paraw serak

parawit lombok parawit cabe rawit

paraya tak usah, tak jadi

parcaya percaya

parcuma percuma

pardaya perdaya

pardu fardhu

paregal perilaku, kelakuan

parennya umpamanya

parhoneng surat izin, serifikat

pari ( ikan ) pari ( batoid ), belelang

paribasa peribahasa

pariksa periksa

parigi perigi

parimata permata

paring bambu, pering

parlu perlu

parodan kukur, pemarut kelapa

paru – paru paru - paru

parut perut. mamarut nyiur : mengukur kelapa

pas sesuai, cocok

pasah bata mamasah mmbatalkan pernikahan

pasahapan tikar sembahyang

pasak pasak

pasal fasal

pasan pesan

pasang pasang air naik (sungai)

pasar pasar

paseh fasih

pasek fasik

pasir pasir

patah patah

patak tanam, memasukkan ke tanah

pataka lapis, tingkat

pateh patik

patekoan teko

patin patin

patuk, dipatuk ular digigit ular

patut pantas

paung benih

paus buang. mambuang ingus:membuang ingus

paut selisih, sengketa

paya rumbia makanan ternak (itik)

payah repot / susah

payat suara parau

payu laku

payung paying

payung kembang payung yang beruntai kembang – kembang yang digunakan untuk kenduri atau perayaan adat Banjar

payung ubur – ubur payung yang bertatah manik – manik yang dimainkan pada sinoman hadrah

pebrék pabrik

pecah pecah

pecal rujak

pecat pecat

pecérén comberan

pecut cambuk

peda ikan peda

pedak beradu kuat. beradu buah para

pedang pedang

peduli peduli

pekak sangat tuli

pekakas alat kerja

pekér afkir

pekerti pekerti

pekor tapakur

pekur tercenung

pela pala

pelampang terganjal masalah

pelanduk kancil

peléngkongan tikungan

pelesér jalan-jalan

pelékat pelekat ( sarung )

peléngor leher terputar

pelér kemaluan laki-laki bigi pelér buah yang ada di pelér

pelkah lapka

pelsu palsu

pemaruk suka makan sehabis sakit

pembakal Kepala Desa

penah panah

pencat kapok, jera,takut

pencok rujak

pendang bentar

pendéng sabuk

pendér omong

penéng kurang waras / stress

pengar rasa menyengat diminum

pengasit pelit

pengsiun pensiun

pengulu penghulu

penguluh wanita jadi-jadian

penyo penyu

penyu plastik kaca / penyu

perahoto truk

perangai perangai

perapat takar beras dari batuk kelapa kecil

peray libur,gratis

perduli > peduli

peréman orang biasa,bukan orang pemerintah

peréman orang nakal

peréntah perintah

perés hadiah. nayawa berapa dapat peres : kamu berapa hadiah

perlop cuti

perlu perlu

persen persen, hadiah,pemberian

peséh fasih

pesok penyok

petah seperti kakoléh tetapi pakai empas minyak kelapa

( tahi lala )

petéh orang halus,hantu jadi-jadian

petér petir

petés petis

peti peti

petri patri

pédah paedah

péél prilaku

pégo canggung,gagap

pékat rotan

pélang roda (sepeda )

pélor peluru

pén pulpen

péndék pokok, singkat kata

péngkor lengkung

péngong agak tolol, bego

péntan nilai barapa péntan nyawa ulangan matématika tadi berapa nilai kamu ulangan matematika tadi

péntét ikan lele

pépér terdesak.

pér per

pérak perak

percis seperti / persis

péré miring.kalengan pere : layang-layang tak stabil

pérépét bunyi angin keluar di lubang waktu buang hajat

pérot benyot,miring sebelah

piak, anak piak anak ayam yang masih kecil-kecil

pian sampean, anda

piat ukuran berat intan

piatu piatu

picak buta

picik tekan

pidandang celana panjang bagian kaki bawah berhias renda

piduduk peralatan untuk sesajen pada acara sakral

pigi tidak mau

piduhal masalah

pihil cubit keras di paha

pikah patah

pikul pikul

pilah dipisah-pisahkan

pilih pilih

piluntang gulungan benang layangan

pilusur ((air) penawar ibu susah melahirkan

pimpah menentukan urutan pemenang dalam memulai permainan dengan cara mengayunkan tapak tangan siapa yang tertelentang sendirian sedang yang dua tapak tangan lainnya tertelungkup maka yang tertelentang tadi menang atau sebaliknya dan seterusnya sampai tertinggal dua orang dan dipilih lagi dengan bersut

pimpin pimpin

pina tampaknya

pinandu mengenal

pinang pinang

pincang pincang

pincat berjalan agak pincang karena kaki sakit

pindua air pasang dua kali sehari

pindah pindah

pinggang pinggul

pinggir pinggir

pingkut pegangan

pingsan pinsan

pingsut sut sehabis umpimpah

pinta pinta

pintang bertepatan, berhadapan

pintar pintar

pipi pipi

pipih ( ikan ) pipih

pipit (burung) apit - apit

pipikaw puyuh

pirik ulek, gilas

piring piring

piragah pura-pua

pisang pisang

pisit erat, kuat

pitah patah

pitenah pitnah

pitrah fitrah

piul biola

poko modal habis poko habis modal

pol penuh,kecepatan tinggi polpolan maksimal

potlot pensil

potong potong, gunting rambut

puas puas

puasa puasa

puay mengambil madu lebah

pucat pucat

pucirit cirit, terberak (encer )

pucuk pucuk

pucuk rabung motif pada pakaian banjar atau air guci

pudak pandan wangi

puga barang baru

puhun pohon

puhun gawi penyelenggara dari suatu acara

puja puja

puji puji

pukah patah

puki kemaluan perempuan

pukimanya kata sumpahan

pukul pukul

pukul baramak pukul rata

pukung menidurkan anak di ayunan posisi duduk berbalut kain

pulang lagi, pula

pulantan sejenis kayu sangat ringan

pulanting terpental

pulas peluntir

pulasit kesurupan dimasuki hantu

pulaw pulau

pulilit belit bapulilit sukar mamulilit menipu

pulinga bingung kapulingaan kebingungan

pulitik tipu mamulitiki menipu

pulitik sabun akal-akalan, tipu daya

pulung hantu membawa penyakit

pulur, papuluran kudapan, makanan ringan.

pulut jerat burung

puluh puluh mati puluh sial

pun apa, sahutan kepada panggilan yang lebih tua

punah lunas

punay burung punai

puncarakénan barang makanan sehari –hari

pundut bungkus

pundut nasi campur santan disumap dibungkus daun

punggal terbelah dua

puntal kusut

puntal sesuatu yang dibungkus

puntung bara api di kayu bakar

pupu paha ayam

pupuk mendinginkan kepala dengan kain basah.

pupur bedak

puputan bambu peniup api

pura-pura pura - pura

puraca ular air

puracing tepercik

purici kerjaan yang tidak bersih

purna lengkap, utuh

puru penyakit prambusia

purun purun

purun tega, terlanjur

purut, bapurut bersapu dengan tangan nyamyuk bapurut banyak nyamuk

pusaka pusaka

pusang sumpek, serba salah

pusat pusat

pusing pusing, putar

pusut elus,usap

putas meracuni ikan, tuba

putih putih

putik petik

puting ujung,sisa bagian

putri selat nama kue berlapis

putu kue kukus berinti gula merah

putu mayang seperti laksa tapi dicurahi air gula merah

pu’ut kemaluan perempuan

puwang kosong

puyaw mirip ikan mas agak kecil


1 komentar:

EJAAN KADAYAN @ KAMUS KADAYAN mengatakan...

Asalamualaikum Abang Arsyad Indardi,Salam perkenalan dari saya sama Abg.Persamaan bahasa Banjar ani mirip sekali dengan Bahasa Kadayan @ Kedayan. Boleh abang Layari d Blogspot saya http://ejaankadayan09.blogspot.com D sebelah Kalimantan ani apakah abang tahu d manakah suku KADAYAN ani? D atas petunjuk dan maklumat tidak lupa d ucapkan berbanyak-banyak terima ksih Abang Arsyad dan Sekeluarga.Amin...Amin Yarabualamin..