Senin, 13 Oktober 2008

( L)

l

laba makmur,banyak rezeki

labat lebat

labih lebih

labrang kawat ( tali ) penyangga tiang listerik atau anten

labuh memasukan benda ke dalam sungai

labuh dari bukit turun ke kota

lacah mengetahui, menguasai unda lacah banar késahnya saya mengetahui benar kisahnya

lacak pembibitan ( padi )

laci laci

lacit sampai, hingga sidin mandulang lacit kamagrip beliau mendulang sampai kemagrib

lacuk lemah syahwat

lacuk kelakuan seperti perempuan, banci

lacuk tunas balacuk bertunas

lacung lompat

ladar sepat ilat unda rasa ladar tamakan kulit limaw lidahku rasa sepat termakan kulit jeruk

ladar agak panas awak unda rasa ladar badanku rasa panas ( sakit, demam )

lading pisau

ladén laden, layan baladénan cara melayani maladeni melayani

ladon kolaburasi gerak dan nyanyi ( lagu ) baladon prolog dari pertunjukan teater tradisional mamanda

ladum dentum

laduman meriam buatan dari bambu atau batang kelapa baladuman beradu meriam

laér, luang laer tidak tetap pendirian (iman)

lagi lagi

lagu lagu

lahang air enau, nira

lahat lahat, kubur liang lahat liang kubur

lahung tuna susila, pelacur

lain lain

lais lais ( ikan )

lajang jauh lemparan

lajar ajar balajar belajar kurangajar kurang ajar

lajur sekali gus salajur sekalian

laju cepat

lak alat perekat

lak singkatan panggilan pada julak

lakas segera

lakasi cepat-cepat

lakatan ketan

laki suami balaki bersuami.

lalakian laki-laki

lakon tingkah jangan tapi balalakon pang jangan terlalu bertingkah

laksa laksa (hitungan )

laksa kue atau penganan seperti putu mayang tapi pakai kuah ikan

laku tingkah

lalaan minyak kelapa asli

malala membuat minyak kelapa tahi lala empas minyak kelapa palalaan orang yang ahli membuat minyak kelapa

lalampar lemper

lalan jenis gerak tari khas Banjar tirik lalan nama tari

lalap sayur

lalar rembet balalaran merembet-rembet

lalaran tempat menjemur kain/cucian

lalat lalat tahi lalat tanda hitam (taik lalat)

lalohor leluhur

lalongkong jendela

lalu lewat

lalu lalang lalu lintas

lalu liwas lewat – lewat jangan pang lalu liwas di hadapan urang tuha pina kada tahu baadat janganlah lewat – lewat di depan orang tua seperti tidak tahu beradat

lalu laway lewat tanpa singgah

laluasa leluasa

lamah lemah balamah mengalah balamahan cara lemah-lembut malamahiakan mengetengahi, membujuk, lamahan lemah-lembut kalalamahan terlalu lemah

lamah licuk tidak bertenaga

lamak gemuk

lamak mungkal montok

lamak mundat bahenol

lamak banyu gemuknya tidak padat

lamang lemang

lamar meminang

lamar meluruskan

lamari lemari

lamas tenggelam dalam air

lamat-lamatan sayup – sayup

lambay lambai,

lambay – lambay daun pengobat tradisional

lambak menabur bibit tanaman setelah tumbuh dipindah

lambar lembar

lambat lambat

lambik lembek

lambung lambung.balambung melabungkan diri ( karena senang atau gembira )

lambut lembut

lampah semedi, tapa

lampar hambur duduk balampar duduk tanpa kursi guring balampar tidur tanpa ranjang

lampas, balampas tidur tanpa kelambu

lampas tidak bersuami lagi, menjanda

lampaw pondok, rumah kecil di sawah

lampin alas tempat tidur bayi

lampit tikar rotan

lampok lempok

lampu lampu

lamun, mun, amun kalau, jika, andai kata

lanan nama pohon

lancar lancar, rambat

lancat koreng di sela-sela jari kaki

lancing laju sekali (lari atau lemparan)

lancur dereas sekali

landak landak (binatang)

landang panjang, lama landang umurnya panjang umurnya landang inya manyalam lama ia menyelam

landap tajam

landas deras ( air sungai )

landaw betis,kaki guring malamdaw kesiangan bangun palandawan sering terlambat bangun

landu kendor

landung tinggi ( hari )

langgar surau

langgar tabrak

langit langit

langkah langkah

langsar bergerak, gelisah balangsar dada bersusah payah

langsat duku

langsung langsung

lanik lumat

lanja tanding, loma balanja bukah bertanding lari

lanji genit

lanjung bakul besar dari rotan

lanjur terlalu. talanjur purun terlalu tega

lanjut turun susu lanjut susu terturun ke bawah

lancang lancang

lancar lancar

lancat lecet karena elergi

lancing melesat, cepat

lancung tahi ayam warna agak hijau

landap tajam untuk mata pisau atau parang

landas air arus deras

landaw antara kulit dan mata kaki

landrat pengadilan

landu kendur

landus anak yang mau punya anak dan agak rewel

lanjar jalan jauh minyak kulanjar minyak goring

lanji kecil-kecil mengerti pacaran

lanjung bakul besar dari rotan

lanjur lanjur

lanjut turun ke bawah susu lanjut susu turun ke bawah

langgar surau

langgar tabrak

langis habis tak bersisa

langlam hilang tak kembali

langsar gelinjang ( gelisah ) balangsar dada dengan susah payah

lingsak lecet

lantah benang bergincil warna putih

lantak sampai pupus

lantaran lantaran, sebab

lantay lantai

lantéra lentera

lantih tidak mau diam ( mulut atau tangan ) jangan pina balantih jangan ikut – ikutan ( campur tangan ) jangan lantih muntung jangan banyak omong pina balantih bapandir anak nyawa sudah pintar bicara anakmu

lanting rumah sungai

lap lap, sapu, seka

lapah lelah, letih

lapak tempat duduk sepeda atau kendaraan

lapang lega tidak ada ganjalan

lapangan alun-alun, tanah luas

lapar lapar

lapas lepas teh lapas teh tanpa gula

lapat lepat

lapaw tempeleng, tampar

lapay percik (air)

lapis lapis

larak mekar

larang mahal balarangan tunangan

larap cukur jenggot, kumis, alis

laray gores

lari lari

laris laris

laru aduk, campur

larut hanyut banyak ilung larut di Sungai Martapura banyak eceng gondok hanyut di Sunagi Martapura

larut hampir gila imbah kamatian anaknya inya pina larut setelah kematian anaknya dia hampir gila

lasam jenis motif (kain)

lasung lesung

latik jalan melonacat kecil.

latik-latik suka jalan dan cepat

laung topi khas banjar

laung tajak siak runcingnya ( tanjaknya ) ke atas bagian belakangnya diikatkan

laung pangeran bentuknya hampir sama dengan laung tajak siak tetapi tanjaknya rebah ke samping kiri

laung tutup bagian atasnya tertutup depannya berhias bulu di sampingnya bersulam benang emas

lawan lawan

lawang pintu

lawas lama

lawat, malawat mengunjungi kematian

laway benang tenun

laway, malaway menacari ikan dengan jaring

layap jalar, rambat

layat alot

layaw hilang control, terlalu pelupa

layu layu

layung sejenis pohon pinang dan lebih tinggi serta keras

lebor lebur, hancur

lembék lembik

lembéng telinga besar

lembok tumpuk, onggok

lembot lembut lamah limembot lemah lembut

lenték lentik

leskar laskar

lestrék listrik

letéh letih

lendéh bersandar

lébak lubang

lébar lebar

lébor lumpur balebor berlumpur

lédak kotor (lumpur)

lédang luas, ledang banar rumah nyawa luas benar rumahmu

lédéh agak jijik

lédéh adonan kue kebanyakan

lédok > lenyak

légar luas, lapang

légi mampus, kelewatan

légo jual

léhér berlendir, licin

lék seri, sama, tidak ada yang kalah

lélang lelang

lélék incar

lélo tolol, tidak cerdas

lémbé besar, lebar terturun ke bawah ( bibir, telinga )

lémbok tumpuk, onggok

lémék penyok

lémér lembek (buah)

lémpak bekas luka di kepala

lémpang tempeleng

lémpap rengsek, berlekuk

lémpéng mirip terang bulan bahan dari tepung atau sagu campur pisang, memasak di wajan

lémpo agak bodoh, agak bloon

lén garis batas

léna linen (kain),balena-lena:bersantai-santai

lénak lunak, lembek (buah terlalu masak )

léndéh bersandar

léngah lengah, tidak hati-hati

lénggang melenggok ( jalan )

lénggang goyang ( perahu dll )

lénggar lenggang

lénggok goyang ( badan )

léngkok bengkok, lengkung

léntang malentang :jelas terlihat

lényak lunak, busuk (buah)

léot lunglai léang léot lemas

lépak tempel

lépap >lempap

lépér datar, tidak cekung

lépo bentur balepo berbenturan

léra rela

lérés jera, tunduk

lérés garis balérés bergaris – garis ( sarung atau kain )

lépér pipih

lérot terubah sisinya dan rusak

léwa lambat balaléwa berlambat – lambat malaléwaakan melambat-lambatkan

léwéh longgar, kebesaran

liang terowongan buatan binatang ular, trenggiling dll.

liar liar

liat lhat

liat tanah liat

libas udang ketuaan ( kadarluasa )

libas lewat tanpa permisi

licak becek jalan balicak jalan becek jangan balalicak jangan main lumpur awak asa licak badan rasa tidak enak ( berpeluhan )

licin licin

lidat hancur habis diinjak-injak

lidi lidi

likat kental

lilit belit tapulilit dalam keadaan terbelit

lima lima

limambot gemulai lamah limambot lemah gemulai

liman penyakit gatal

limas, balimas mandi air bunga

limaw jeruk

limaw bali jeruk bali

limaw purut jeruk airnya untuk asaman gulai

limaw kaprok jeruk rasa manis

limaw kuit > limaw purut

limaw lipis jeruk airnya untuk asaman gulai

limbah lusa, setelah

limbak air meluap kelebihan

limbay limbai

limbukut lembukut, pecahan beras kecil-kecil

limbuy keringat berlebihan

limit daftar harga, tidak bisa ditawar harganya

limpah limpah

limpas kepenuhan

limpat berlebihan

limpaur pengangguran, suka bermalas-malasan

limpuar > limpas, air melimpah

limun limun

limus syrup asam manis

limut cairan berlebihan sekitar lumut

lincay injak – injak sampai lumat

lindu gempa

lindung lindung

lining anak udang mulai besar

linggis linggis

lingkang langkah

lingkar lingkar

lingkur suka ditempat tidur

linglung linglung

lingsak lecet

linting air sudah mongering

lintuk lemas

lintuhut lutut

lip ada di tempat (permainan kelereng)

lipas kecoa

lipat lipat

liput bedak tebal merata di wajah

lirih memisahkan serat

liring curam

liung menghindar

liur liur

liur baungan mata keranjang

liut lumpuh kehabisan tenaga

lobak lubang jalanan

lobang lubang sarang binatang

loco lucu

logo mainan terbuat dari batok kelapa, dibentuk seperti tanda amor

lohor waktu sholat dzuhur

lok lekuk ( keris )

lombok lombok, lombok perawit > cabe rawit

lomor berlumur

lompok lempok, dodol dari duren

loncéng lonceng

longor botak

longkang jendela

longlos bebas keluar masuk (rumah)

lonjong bulat telur

lonjor lonjor. malonjorakan batis :melonjorkan kaki

lontong lontong

lopéng bedak terlalu tebal

loréng loreng

losén lusin

loténg loteng

loya gurau

loyang tempat untuk membakar kue

luang lobang

luar luar

luas luas

lucut sakit luar biasa

ludah ludah

lugut bayi menyusu kelamaan

luka luka

luku bajak sawah

lukup sembunyi posisi tiarap

luluk lumpur dipijak tambah dalam

lulun tanah becek dipijak melekat

lumba berenang berpuas-puas

lumbah lebar

lumbar ulur

lumbus terperosok

lumu dimasukan dalam mulut tidak ditelan dan tidak dikunyah

lumus akhir bulan

lumpak penyok, terkoyak

lumpuh tidak berdaya

lundu jenis ikan baung kecil

lunggar longgar

lunglay gemulai

lungkup pakai topi agak longgar

lungsur luncur balungsur minum air agar lancar yang di telan atau dimakan

lunguy tidak berdaun, tidak berbulu

lunta jala

luntas daun luntas

luput lepas

luwaw terlalu longgar

luyuh luka bakar

lunyut terlalu matang

lupaw luka bakar terkoyak

lupis nama kue

lupus kulit ari terkelupas

luput luput

lurung lorong, jalan

luruk dikeluarkan habis

luruh jatuh,gugur

luwak keluar dari mulut

luyuh luka bakar


2 komentar:

EJAAN KADAYAN @ KAMUS KADAYAN mengatakan...

Asalamulaikum Bang Arsyad, D Kalimantan d mana Suku/Ras Kadayan yang Abang dapat ketahui seperti mana d blog saya kata2nya atau ejaan kata2 dari suku Kadayan kami, BANJAR,BRUNEI dan KADAYAN ani tidaklah banyak PERBEDAAN bahasa yg d gunakannya...D samping itu juga saya mau tanya Abang apa Tamplets yg abang gunakan membuat blogspot ini.....Terima kasih.

Anonim mengatakan...

Pak Arsyad, ulun berharap pian dapat menambah perbendaharaan kamus. tidak hanya banjar kuala (BK), namun juga digabung dengan banjar hulu (BH), sehingga namnya "KAMUS BAHASA BANJAR". Isinya ditambah dengan contoh penggunaannya dalam kalimat. Ulun melihat banyak yang dapat ditambah misalnya, untuk "LU-UH" untuk menyebut tanah subur. LUMUS (Artinya tidak hanya "akhir bulan") di hulu sungai juga diartikan, sebagai" "pohon yang buahnya habis dipetik", dsb.